Vážený čtenáři

jste na webu, na kterém  jsou  články ve strojovém překladu, jež  v českém či slovenském netu, většinou, nenajdete.Na začátku každého  článku je odkaz na původní zdroj, kde si článek můžete přečíst v původní jazykové mutaci.Upozornění je zde pro ty, kteří tvrdí, že články nemají odkazy nebo, že jsou vymyšlené.